Bộ truyền xích trong thiết kế máy (nhông sên dĩa)

1/ Truyền động xích Xích là một dạng kết nối linh hoạt bao gồm các liên kết kim loại, được sử dụng để nâng kéo hoặc truyền tải năng lượng. Bộ truyền động xích được sử dụng khi...

Một số kiến thức về bộ truyền xích

Bộ truyền xích truyền chuyển động và momen xoắn giữa 2 trục khá xa nhau và các trục này thông thường sẽ truyền chuyển động đến các bánh răng để thực hiện ăn khớp và tiếp trục...